VÍTÁME VÁS NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OCSS

SLAVÍME 5 NAROZENINY

Vážení a milí čtenáři,

je to již 5 let od zahájení provozu Obrnického centra sociálních služeb (dále jen OCSS) a já bych ráda využila této příležitosti k drobnému ohlédnutí.

Již v roce 2012 místní zastupitelstvo v čele s Drahomírou Miklošovou a Stanislavem Zaspalem podpořilo vznik organizace, která se zabývá především pomocí lidem v krizi, nouzi nebo těžké životní situaci. V březnu 2013 se tak mohl rozjet provoz prvních sociálních služeb v Obrnicích. V současné době tvoří sociální síť v obci 4 sociální služby, jejichž chod zajišťuje tým 19 osob (sociální pracovníci, pracovníci v soc. službách, právník, pedagog, trenér, lektor IT, metodik a účetní).

Obrnické centrum pomohlo za dobu svého pětiletého působení stovkám občanů z Obrnic, Chanova a Českých Zlatníků. S poradnou spolupracovalo 250 osob, s terénní službou 387 osob, se službou pro rodiny s dětmi 110 rodin a konečně s klubem pro děti a mládež 239 osob.

Všechny služby odvádí kvalitní profesionální práci a já jsem na všechny členy týmu hrdá. Vážím si důvěry a trvalé podpory vedení obce. Pevně věřím, že naše pomoc občanům bude v obci poskytována, dokud jí bude potřeba.

Na závěr si vás všechny dovoluji srdečně pozvat na setkání, které budeme pořádat u příležitosti 5 let působení OCSS v dubnu. Bližší informace se včas dozvíte v jednotlivých službách, na našich webových stránkách, Facebooku nebo i zde v aktualitách.

Mgr. Lucie Matějovicová, ředitelka OCSS

<< Zpět na předchozí stránku

Publikováno