O nás

Datum vzniku: 20. října 2012
Název: Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.
Sídlo: Mírová 111, 435 21 Obrnice
Identifikační číslo: 21551413
Číslo účtu: 258047455/0300
Právní forma: Příspěvková organizace
Statutární orgán: Mgr. Lucie Matějovicová
Zřizovatel: Obec Obrnice,  Mírová 70,435 21 Obrnice

Předmět činnosti:

Účelem zřízení organizace je zabezpečení záležitostí v zájmu obce a jejích občanů, především uspokojování potřeb občanů v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytováním sociálních služeb (blíže v sekci SLUŽBY):

Terénní programy

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (6-12 let)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (13-26 let)

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Odborné sociální poradenství

...................................................................................................................................................................

 

Organizační schema:

 

Personální obsazení organizace:

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY V OCSS:

...................................................................................................................................................................

ROK 2020

V červenci tohoto roku byla zahájena realizace nového projektu:

Název projektu: "Spolu v ulicích"

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016026

V rámci tohoto projektu jsou financovány Terénní programy, které pomáhají v rámci základního poradenství občanům žijícím na katastrálním území obce Obrnice. Více k této sociální službě se dočtete v sekci SLUŽBY. Ukončení projektu je plánováno v červnu 2022.

 

ROK 2019

V říjnu tohoto roku byla zahájena realizace nového projektu:

Název projektu: "Poradna jako nástroj prevence"

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010506

V rámci tohoto projektu je financována Obrnická poradna, která pomáhá v rámci základního a odborného poradenství občanům žijícím na katastrálním území obce Obrnice. Více k této sociální službě se dočtete v sekci SLUŽBY. Ukončení projektu je plánováno v březnu 2021.

 

V tomto roce byl dále v březnu ukončen projekt:

Název projektu: "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001291

 

Rok 2019 byl také pestrý pro Sociálně aktivizační službu Olivín, která opět vyhrála 2. místo v programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" pod záštitou Nadačního fondu Tesco tentokrát s projektem:

Název projektu: "Školní pomůcky 2019"

Díky tomuto finančnímu příspěvku bylo vybaveno cca 35 dětí plnící povinnou školní docházku. Rodiny byly za poskytnutý dar ve formě školních pomůcek velmi vděčné.

...................................................................................................................................................................

ROK 2018

Sociálně aktivizační služba Olivín vyhrála 2. místo v programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" pod záštitou Nadačního fondu Tesco s projektem:

Název projektu: "Víkendový pobyt v přírodě"

Díky tomuto finančnímu příspěvku strávily celkem 3 rodiny krásný víkendový pobyt mimo místo bydliště. Byl pro ně připraven velmi pestrý program a zábava. Rodiče i děti byli velmi nadšené.

...................................................................................................................................................................

ROK 2017

V rámci podpory zaměstnanosti využíváme projektu Úřadu práce v Mostě:

Projekt CZ.3.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058

Nové pracovní příležitosti - SÚPM

V letech 2015 - 2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci Operačního programu Zaměstnanost, z projektu „Nové pracovní příležitosti – SÚPM“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.10.2015 do 30.6.2016 (číslo dohody MOA-SZ-28/2015) bylo u zaměstnavatele Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, IČO: 21551413 v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 117 000,- Kč, z toho výše příspěvku z  Evropského sociálního fondu činila 82,38%, tj. 96 384,60 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62%, tj. 20 615,40 Kč.

...................................................................................................................................................................

Od ledna 2017 do prosince 2019 realizuje OCSS další projekt v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám - 1. výzva 026. Tento projekt finančně zaštiťuje z 95 % provoz Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Název projektu: "S rodinou na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003781

 

ROK 2016

Od dubna 2016 do března 2019 se sociální služby: terénní programy SPOLU V ULICÍCH, odborné sociální poradenství OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VULKÁN poskytují v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám - 1. výzva 026. Nový projekt tak finančně zajišťuje provoz těchto služeb z 95 %.

Název projektu: "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001291

 

ROK 2013

Od roku 2013 do roku 2015 byl realizován projekt na poskytování sociálních služeb, který byl 100 % financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Šance pro komunitní život v Obrnicích III.

Číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00018

...................................................................................................................................................................

Dotace a dary

2019

 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"
 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "S rodinou na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"
 • Obec Obrnice
 • Nadační fond Tesco

 

2018

 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"
 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "S rodinou na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"
 • Obec Obrnice
 • Nadační fond Tesco
 • Krajský úřad Ústeckého kraje - "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2019" a "Dotační program A pro rok 2019"

 

2017

 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"
 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "S rodinou na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"
 • Obec Obrnice

2016

 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"
 • Krajský úřad Ústeckého kraje - "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2016" a "Dotační program A pro rok 2016"
 • Komunitní plán města Most - "Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO"
 • Obec Obrnice

 

2015

 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Komunitní život v Obrnicích I. -III." (do září)
 • Krajský úřad Ústeckého kraje - "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015" a "Dotační program A pro rok 2015"
 • Komunitní plán města Most - "Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO"
 • Obec Obrnice

 

2014

 

2013

 •  Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Komunitní život v Obrnicích I. - III."

 

Počítadlo návštěv:

počítadlo.abz.cz

 

Publikováno