top of page

Veřejný závazek

Účelem zřízení organizace je zabezpečení záležitostí v zájmu obce Obrnice a jejích občanů, především uspokojování potřeb občanů v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytováním sociálních služeb.

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Kdo jsme

Vznik naší organizace se datuje ke dni 20. října 2012. V současnosti nabízíme již pět sociálních služeb, o kterých se více dozvíte v sekci "Služby" nebo v sekci "Pro uživatele". Účelem zřízení organizace je zabezpečení záležitostí v zájmu obce Obrnice a jejích občanů, především uspokojování potřeb občanů v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytováním sociálních služeb.

Pracovníci Obrnického centra sociálních služeb
bottom of page