top of page

Kdo jsme

Vznik naší organizace se datuje ke dni 20. října 2012. V současnosti nabízíme již pět sociálních služeb, o kterých se více dozvíte v sekci "Služby" nebo v sekci "Pro uživatele". Účelem zřízení organizace je zabezpečení záležitostí v zájmu obce Obrnice a jejích občanů, především uspokojování potřeb občanů v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytováním sociálních služeb.

Pracovníci Obrnického centra sociálních služeb

Realizované projekty OCSS

ROK 2020

V červenci tohoto roku byla zahájena realizace nového projektu:

Název projektu: "Spolu v ulicích"

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016026

V rámci tohoto projektu jsou financovány Terénní programy, které pomáhají v rámci základního poradenství občanům žijícím na katastrálním území obce Obrnice. Více k této sociální službě se dočtete v sekci SLUŽBY. Ukončení projektu je plánováno v červnu 2022.

ROK 2019

V říjnu tohoto roku byla zahájena realizace nového projektu:

Název projektu: "Poradna jako nástroj prevence"

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010506

V rámci tohoto projektu je financována Obrnická poradna, která pomáhá v rámci základního a odborného poradenství občanům žijícím na katastrálním území obce Obrnice. Více k této sociální službě se dočtete v sekci SLUŽBY. Ukončení projektu je plánováno v březnu 2021.

 

V tomto roce byl dále v březnu ukončen projekt:

Název projektu: "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001291

 

Rok 2019 byl také pestrý pro Sociálně aktivizační službu Olivín, která opět vyhrála 2. místo v programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" pod záštitou Nadačního fondu Tesco tentokrát s projektem:

Název projektu: "Školní pomůcky 2019"

Díky tomuto finančnímu příspěvku bylo vybaveno cca 35 dětí plnící povinnou školní docházku. Rodiny byly za poskytnutý dar ve formě školních pomůcek velmi vděčné.

ROK 2018

Sociálně aktivizační služba Olivín vyhrála 2. místo v programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" pod záštitou Nadačního fondu Tesco s projektem:

Název projektu: "Víkendový pobyt v přírodě"

Díky tomuto finančnímu příspěvku strávily celkem 3 rodiny krásný víkendový pobyt mimo místo bydliště. Byl pro ně připraven velmi pestrý program a zábava. Rodiče i děti byli velmi nadšené.

ROK 2017

V rámci podpory zaměstnanosti využíváme projektu Úřadu práce v Mostě:

Projekt CZ.3.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058

Nové pracovní příležitosti - SÚPM

V letech 2015 - 2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci Operačního programu Zaměstnanost, z projektu „Nové pracovní příležitosti – SÚPM“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.10.2015 do 30.6.2016 (číslo dohody MOA-SZ-28/2015) bylo u zaměstnavatele Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, IČO: 21551413 v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 117 000,- Kč, z toho výše příspěvku z  Evropského sociálního fondu činila 82,38%, tj. 96 384,60 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62%, tj. 20 615,40 Kč.

Od ledna 2017 do prosince 2019 realizuje OCSS další projekt v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám - 1. výzva 026. Tento projekt finančně zaštiťuje z
95 % provoz Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Název projektu: "S rodinou na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003781

ROK 2016

Od dubna 2016 do března 2019 se sociální služby: terénní programy SPOLU V ULICÍCH, odborné sociální poradenství OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VULKÁN poskytují v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám - 1. výzva 026. Nový projekt tak finančně zajišťuje provoz těchto služeb z 95 %.
Název projektu: "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001291

ROK 2013

Od roku 2013 do roku 2015 byl realizován projekt na poskytování sociálních služeb, který byl 100 % financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Šance pro komunitní život v Obrnicích III.

Číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00018

2019
 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "S rodinou na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

 • Obec Obrnice

 • Nadační fond Tesco

2018
 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "S rodinou na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

 • Obec Obrnice

 • Nadační fond Tesco

 • Krajský úřad Ústeckého kraje - "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2019" a "Dotační program A pro rok 2019"

2017
 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "S rodinou na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

 • Obec Obrnice

2016
 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

 • Krajský úřad Ústeckého kraje - "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2016" a "Dotační program A pro rok 2016"

 • Komunitní plán města Most - "Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO"

 • Obec Obrnice

2015
 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Komunitní život v Obrnicích I. -III." (do září)

 • Krajský úřad Ústeckého kraje - "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015" a "Dotační program A pro rok 2015"

 • Komunitní plán města Most - "Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO"

 • Obec Obrnice

2014
 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Komunitní život v Obrnicích I. - III."

2013
 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Komunitní život v Obrnicích I. - III."

Dotace
a dary

bottom of page